Sydafrika har blivit en regional hotspot för tillväxt med 60 miljoner invånare och en stadigt växande konsumentmarknad.

Ett sunt affärsklimat

Sydafrika har genomfört stora strukturreformer de senaste tio åren. Tillsammans med landets rika naturresurser och en ung befolkning har Sydafrika nu ett sunt och attraktivt affärsklimat, även om det fortfarande finns vissa ekonomiska och politiska utmaningar.

Sverige och Sydafrika har en lång historia av samarbete inom hållbara affärer och utvecklingsarbete. Dessutom har svenska företag ett gott rykte för sina högkvalitativa produkter och tjänster, särskilt inom industrier som elektronisk utrustning, gruvdrift och ICT.

Affärsmöjligheter

Sverige exporterar många olika produkter till Sydafrika, inklusive fordon, elektronik och ICT-utrustning samt tunga maskiner för gruvdrift, men också stora volymer läkemedel och förädlade livsmedel. Tack vare det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC (Southern African Development Community) har Sydafrika goda handelsvillkor med EU. De låga arbetskostnaderna är också fördelaktiga för internationella företag i Sydafrika, som du kan läsa i intervjun med vår handelssekreterare Ludvig Hermansson nedan.

Så hjälper vi ditt företag

Många utländska företag har sina regionala kontor i Johannesburg, som är en finansiell och ekonomisk knutpunkt söder om Sahara. Business Swedens kontor i Johannesburg öppnade 1993 och täcker även grannmarknader som Botswana, Namibia, Angola, Zambia, Zimbabwe och Moçambique.

SOUTH AFRICA_JOHANNESBURG_jacques-nel-f0RvpwF-iXE-.jpg
SOUTH AFRICA_alessandro-porri-y02ID0e-5WU-unsplash.jpg

Ludvig Hermansson

Acting Country Manager Vietnam
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Sydafrika?

Sydafrika är en stor marknad för så kallad Business Process Outsourcing (BPO), detta tack vare sina naturresurser, välutvecklade industri och infrastruktur samt sofistikerade finanssektor. Arbetskraftskostnaderna är betydligt lägre i Sydafrika än i EU. Särskilt inom produktion är kostnaderna bara drygt en tredjedel jämfört med EU och Sverige. Kostnadseffektiviteten ger stor potential för tillväxt inom till exempel gruv-, energi-, transport- och tillverkningsindustrin.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Sydafrika?

En möjlig sänkning av landets kreditvärde gör att Sydafrikas valuta (rand) är en av de mest instabila valutorna i världen. För en framgångsrik affärsverksamhet med minsta möjliga finansiella risk är det viktigt för utländska företag att ta fram en långsiktig strategi. En annan utmaning är den osäkra politiska situationen. Policyer som BBBEE (Broad-Based Black Economic Empowerment) skapar utmaningar för svenska och andra utländska företag som vill göra affärer i Sydafrika.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Sydafrika?

Den viktigaste framgångsfaktorn i Sydafrika är närvaro. Man bör satsa på att utveckla personliga affärsrelationer och det är ett måste att ha ett lokalt kontor. Dessutom är det bra att veta att affärskulturen i Sydafrika och många andra länder söder om Sahara är mer hierarkisk än i Sverige.

Kontakt
Telefon +84 E-post Ludvig Hermansson frilagd.png