Det finns många paralleller mellan Österrike och Sverige som internationella marknader. Med sina nio miljoner invånare har Österrike ungefär lika stor befolkning som Sverige. De två länderna har också mycket gemensamt i form av värderingar, konsumentbeteende, befolkningsstruktur, social välfärd, neutral politik och ett stort antal små och medelstora innovativa företag. Allt detta gör det smidigt för skandinaviska företag att komma in på marknaden.

MÖJLIGHETER FÖR SVENSKA FÖRETAG

Enligt handelssekreterare Hampus Nilzén har Österrike nyligen fått mer uppmärksamhet av svenska företag som vill växa utomlands. Några anledningar är den stabila marknaden, teknisk mognad och mindre konkurrens jämfört med den större grannen Tyskland. Det geografiska läget och det kulturella arvet gör dessutom Österrike till en språngbräda till övriga grannländer.

GOTT RYKTE GER FÖRSPRÅNG

En stor del av Sveriges främsta industrier representeras i Österrike genom dotterbolag. Svenska produkter och tjänster förknippas med kvalitet, pålitlighet och integritet. Vårt goda rykte ger svenska företag som vill expandera i Österrike ett rejält försprång, så det bör inte underskattas.

SÅ HJÄLPER VI DITT FÖRETAG

Business Swedens kontor ligger i Wien. Vi har ett nära samarbete med vårt kontor i Ungern och hjälper även svenska företag i västra Balkan och Israel. Planerar du att utveckla eller expandera ditt företag här erbjuder vi allt från marknadsanalyser och strategisk rådgivning till ett omfattande kontaktnät, som kommer väl till hands om du behöver hjälp med att hitta lokala partners eller distributörer.

VIENNA_jacek-dylag-OmIx515PF38-unsplash.jpg

Hampus Nilzén

Trade & Invest Commissioner Austria
Vilka är fördelarna med att expandera i Österrike och de andra marknaderna du representerar?

Vi arbetar med en mängd olika industrier och företag i hela regionen. Med Österrike som utgångspunkt ser vi många möjligheter att förvärva mindre kända men duktiga företag i Europas tyskspråkiga marknader. Det handlar om familjeägda, medelstora företag som ofta är ledande inom sin nisch. Vi ser också potential för företag som vill driva innovation i länder som Israel. I Centraleuropa och på Balkan stöder Business Sweden främst tillverkningsföretag som vill utöka sin produktionskapacitet. Dessutom investerar dessa länder mycket i infrastruktur, energi och hälsovård, och det skapar intressanta möjligheter för svenska företag.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Österrike och de andra marknaderna du representerar?

Svenska företag som vill expandera i Österrike och de omgivande marknaderna möter i allmänhet få utmaningar. Den största risken är korruption i form av både mutor och vänskapskorruption, i delar av Centraleuropa och på Balkan.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Österrike och de andra marknaderna du representerar?

Regionens varierade kulturliv återspeglas också i näringslivet. Det tar tid att skaffa sig en djupare förståelse av de specifika kulturella skillnaderna. En allmän rekommendation är att alltid göra en tydlig åtskillnad mellan Tyskland, Österrike och Schweiz. I Österrike kan företagskulturen kännas ganska formell och hierarkisk, men personliga relationer är mycket viktiga. Därför rekommenderas det starkt att utveckla en lokal närvaro, antingen direkt eller genom en partner. Längre bort åt öster och söder är det viktigt att skaffa sig en grundlig förståelse av den lokala kulturen. Det lönar sig att försöka förstå vad som sägs mellan raderna i den här regionen.

Kontakt
Telefon +43 1 402 35 15 21 E-post Hampus Nilzén frilagd.png