Under de senaste tre decennierna har Vietnams ekonomi utvecklats i mycket imponerande takt. Stabila priser och ökade lönenivåer har gett den privata konsumtionen ett rejält lyft. Detta har resulterat i en växande medelklass som har eldat på ekonomin och ökat efterfrågan på importerade varor.

Nav för utrikeshandel

Den vietnamesiska regeringen arbetar aktivt för att attrahera utländska direktinvesteringar. Med insatser som ekonomiska zoner och skatteincitament för utländska företag med lokala kontor har Vietnam blivit ett av regionens mest frihandelsvänliga länder. I förhållande till BNP är handelsnivån den tredje högsta i världen efter Singapore och Hong Kong. Samtidigt har de politiska ledarna investerat i förbättrad infrastruktur med fokus på transport, telekom och tillverkningsindustrin. Därför har marknaden blivit ännu mer attraktiv för utländska investeringar. Samtidigt är korruption fortfarande en utmaning inom flera affärssegment, vilket landschef Ludvig Hermansson påpekar i intervjun nedan.

Sverige som första diplomatiska partner

Sverige har haft en lång relation med Vietnam och blev 1969 det första västerländska landet att etablera diplomatiska förbindelser. Svensk export till Vietnam består främst av teknikprodukter med tonvikt på maskiner och utrustning, läkemedel och sjukvårdsprodukter. Exportnivåerna är blygsamma och det finns gott om tillväxtpotential, i synnerhet med tanke på frihandelsavtalet med EU som trädde i kraft 2019. I dagsläget finns omkring 60 svenska företag med verksamhet i Vietnam.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har varit aktivt i Vietnam sedan 1999. Tillsammans med kontoret i Bangkok täcker vår verksamhet även Mekong-regionen. Från vårt kontor vid svenska ambassaden i Hanoi erbjuder vi svenska företag strategisk rådgivning och hjälper dem att etablera ett lokalt nätverk.

HANOI_jack-young-8rViMo16EN0-unsplash.jpg
HANOI_adli-wahid--x5kJ8Zc4wI-unsplash.jpg

Ludvig Hermansson

Acting Country Manager Vietnam
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Vietnam?

Vietnam är en marknad i stark utveckling med en ung befolkning, en växande medelklass och en expanderande tillverkningsindustri till följd av spänningarna mellan USA och Kina. Samtidigt har Sverige och Vietnam haft mycket goda handelsrelationer sedan en lång tid tillbaka och svenska företag har ett högt anseende i landet.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Vietnam?

Trots att marknaden växer är Vietnam ett väldigt komplext land. Staten har fortfarande ett stort inflytande över ekonomin, i vissa fall en dominerande roll, och politiken kan ändra riktning med jämna mellanrum. Dessutom lever korruptionen fortfarande kvar i hela landet. Därför bör svenska företag investera gott om tid åt att hitta bra samarbetspartner och medarbetare, och samtidigt upprätthålla svenska normer kring transparens, hållbarhet och etiska frågor.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Vietnam?

Att kunna prata språket är avgörande och därför är det ett bra steg att anlita en lokal översättare. Relationsbyggandet är a och o i Vietnam så att investera tid i ”stakeholder management” och värna om sina kontakter är ett måste. Se till att ägna tillräcklig tid åt att etablera nära och även informella relationer med samarbetspartner eller potentiella kunder. I Vietnam ingår man inte i affärsavtal förrän man har uppnått en hög tillitsnivå. För att inte förlora ansiktet delas negativ information vanligtvis via informella kommunikationskanaler, innan man träffas i möten under mer formella omständigheter.

Kontakt
Telefon +84 E-post