Ryssland är en viktig marknad för svenska företag. Även om Sveriges export till Ryssland sjönk kraftigt under 2014 på grund av den ekonomiska krisen efter det kraftiga oljeprisfallet och EU:s sanktioner, återhämtade den bilaterala handeln sig och hade en positiv utveckling fram till början av 2020 då covid-19-pandemin bröt ut.

Regeringens krispaket, stimulansåtgärder och penningpolitik mildrade negativa effekter på inhemsk konsumtion och utrikeshandel. Exporten minskade i värde med 21 procent och importen med 5,7 procent 2020. EU är fortfarande Rysslands största handelspartner och Ryssland är EU:s fjärde största handelspartner. Samtidigt är Kina fortfarande Rysslands enskilt största handelspartner och Kinas andel av handeln ökar.

Svenska företags positiva förväntningar på sin framtida omsättning har förbättrats avsevärt: 64 procent 2021 mot 38 procent 2020. 2021 förväntar sig endast 13 procent av de tillfrågade att omsättningen minskar, medan 50 procent följde denna prognos.

Sveriges varumärkesidentitet är synonymt med innovation, kreativitet och hållbarhet, vilket i hög grad bidrar till konkurrenskraften för många företag. Svenska företag använder sitt ursprung för att kommunicera sina varumärkens egenskaper; några lokala spelare gick till och med samman för att stärka sina budskap utifrån deras delade "Swedishness".

Vår Business Climate Survey är ett verktyg som Team Sweden använder för att kartlägga de möjligheter och utmaningar som svenska företag står inför när de gör affärer över hela världen.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

I år gav 124 svenska företag i Ryssland, vårt största urval någonsin för denna undersökning, sin syn på erfarenheterna av att göra affärer i landet. Svaren samlades in mellan den 12:e och 30:e april 2021. Årets rapport har även stärkts med 2020 års undersökningsresultat i Ryssland och datajämförelser från vår Global Business Climate Survey 2021.