Rapporter

Kanada Business Climate Survey

Svenska företag har en lång historia i Kanada, med starkt engagemang, entreprenörskap och innovativt tänkande. Denna undersökning visar att den kanadensiska marknaden erbjuder utmärkta expansionsmöjligheter för svenska företag. Kanada är en stabil, växande och konkurrensutsatt marknad, öppen för handel med utländska företag. Kanada återhämtar sig väl från den första chocken efter Covid-19-pandemin med mycket engagerade federala och lokala myndigheter.

Ryssland Business Climate Survey

Idag är över 500 svenska företag verksamma på den ryska marknaden. Vår Business Climate Survey är ett uppskattat verktyg som används för att kartlägga de möjligheter och utmaningar svenska företag står inför när de gör affärer internationellt. Business Climate-undersökningen samlar unik information om svenska företags syn på det lokala företagsklimatet och aspekter av att göra affärer i Ryssland.

Indien 2021 Business Climate Survey

I dessa osäkra tider kan ökade offentliga utgifter ge en multiplikatoreffekt på den ekonomiska tillväxten och leda till ökat förtroende och större efterfrågan i den privata sektorn. En genomgång av resultatet av Indiens Business Climate Survey 2021 visar att förväntningarna på marknaden, trots covid-pandemin, inte har förändrats särskilt mycket i Indien.

Japan 2021 Business Climate Survey

I Business Climate Survey Japan 2020 var marknadsutsikterna ganska dåliga på grund av oron för effekterna av covid-19. Trots pandemins utmaningar förblev dock den stora majoriteten ¬– 75 procent – av de svenska företagen i Japan lönsamma.

Frankrike 2021 Business Climate Survey

Frankrike har historiskt sett varit en viktig handelspartner för Sverige och denna relation fortsätter att växa. Med sina 67 miljoner invånare är Frankrike den tredje största marknaden i Europa och den sjunde största ekonomin i världen. De viktigaste resultaten av vår Business Climate Survey 2021 är att Frankrike anses vara en viktig marknad för svenska företag och att förtroendet för den ekonomiska återhämtningen är stort.

Spanien 2021 Business Climate Survey

Team Sweden España (ambassaden, Business Sweden, Svenska handelskammaren i Madrid och Svenska handelskammaren i Barcelona) har gått samman och genomfört en Business Climate Survey bland svenska företag i Spanien. Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för svenska företags resultat i Spanien, samt fördjupa kunskapen om möjligheterna och utmaningarna med den spanska marknaden.

Sydafrika Business Climate Survey 2021

Sydafrika har fokuserat på att utveckla sin ekonomi till en globalt konkurrenskraftig och mer attraktiv investeringsdestination genom snabb industrialisering och mångfald. Trots den svaga ekonomiska tillväxten under de senaste åren, som i genomsnitt ligger strax under en procent under de fem åren före 2020, är landet fortfarande en av kontinentens främsta investeringsdestinationer.

USA Business Climate Survey 2021

USA är en viktig marknad för många svenska företag och är Sveriges största exportmarknad utanför Europa. Sverige som land och svenska produkter och tjänster har ett utmärkt rykte om hållbarhet, innovation och kvalitet bland amerikanska företag och konsumenter. När USA investerar i gröna, hållbara och innovativa lösningar kan svenska företag utnyttja sin ställning som branschledare.

Att knäcka den komplexa koden

Kina är en väldig, och ibland skrämmande marknad, och den passar inte alla. Men den kan inte ignoreras. Alla internationella varumärken behöver ha en bestämd uppfattning om Kina är en konsumentmarknad som är genomförbar att lansera sig på. Syftet med den här studien är att erbjuda vägledning genom att samla in lärdomar från svenska varumärken som har lyckats på marknaden.

Kina Business Climate Survey

Svenska företag upplever ett förbättrat företagsklimat jämfört med förra året och såg en mindre negativ påverkan av covid-19 än förväntat med prognostiserade intäkter och vinstökningar 2021 jämfört med förra året, men utmaningar på marknaden kvarstår.

Hong Kong Business Climate Survey

Det blomstrande affärshubben Hongkong var tidigare känt som "Asiens världsstad". Men de senaste politiska förändringarna och den ekonomiska nedgången på grund av pandemin har ifrågasatt Hongkongs framtid. Den här undersökningen fångar den mest aktuella synen på företagsklimatet från svenska företag på plats.

TYSKLAND BUSINESS CLIMATE SURVEY 2021

Känt som Europas ekonomiska motor har Tyskland spelat en viktig roll för att leda Europeiska unionen genom Covid-19-krisen. Genom att implementera omfattande stödåtgärder kunde Tyskland säkerställa stabilitet på marknaden, vilket har skapat ett förbättrat företagsklimat och gett svenska företag en positiv syn på framtiden.

Vietnam Business Climate Survey

Efter att EU:s frihandelsavtal med Vietnam (EVFTA) trädde i kraft i augusti 2020 har svenskt näringsliv i Vietnam inlett en ny era. Trots de fortsatta utmaningarna med Covid-19-pandemin visar Vietnams Business Climate Survey 2021 att svenska företag är optimistiska när det gäller Vietnams företagsklimat.

Indonesia Business Climate Survey 2021

En stor andel svenska företag har närvaro eller ekonomiska intressen i Indonesien, en av Sydostasiens växande ekonomier, och utrymme för ytterligare investeringar växer med den stadiga ekonomiska tillväxten och en snabbväxande medelklass. Denna Business Climate Survey ger insikter från svenska företag och deras syn på marknaden och företagarvillkoren.

Turkey Business Climate Survey

Turkiet var ett av få OECD-länder som hade en positiv tillväxt under 2020. Men landet har stått inför svåra utmaningar med allt från politisk och regional osäkerhet till valutaosäkerhet och effekter av pandemin. Trots det har inte mindre än 75 % av de svenska företag som deltagit i den turkiska undersökningen varit lönsamma förra året.