Återhämtningen i den globala ekonomin har fortsatt trots en ökad smittspridning och BNP är redan tillbaka på förkrisnivåer i många länder. Nordamerika och Asien med undantag av de sydostasiatiska ekonomierna ligger långt fram i återhämtningscykeln.

Samtidigt utgör pandemin fortfarande en överhängande risk i prognosen. Deltavarianten har spridit sig snabbt i delar av världen där vaccinationsgraden är låg vilket orsakar en rad olika problem. Lokala nedstängningar av fabriker och hamnar i Asien har lett till en global brist på insatsvaror och förseningar i leveranser.

Sammantaget väntas global BNP växa med 6 procent i år och 4,8 procent 2022 efter ett fall på 3,4 procent i fjol. Årets andra utgåva av Globala Ekonomiska Utsikter visar att många länders BNP är tillbaka på förkrisnivå redan i år och under 2022 är i princip samtliga länder tillbaka på 2019 års BNP-nivå.

Sveriges ekonomi är tillbaka på förkrisnivå med svensk industri och export som draglok. Den starka globala återhämtningen fortsätter att gynna exporten samtidigt som minskade restriktioner bidrar till en ökad privat konsumtion.

Det är framförallt i stora delar av Europa, Sydostasien och flera länder i Sydamerika som det dröjer till nästa år innan de återhämtat sina produktionstapp. Trots att BNP världen över väntas ha återgått till förkrisnivå 2022 kommer det ta lång tid, om någonsin, innan ekonomierna återhämtar den uteblivna tillväxten som gick förlorad under pandemin.

Enligt Business Swedens preliminära beräkningar orsakade pandemin ett permanent tapp i världsekonomin motsvarande omkring en procent av global BNP.

Få hela översikten i rapporten Globala Ekonomiska Utsikter. 

Om analysen

Business Swedens Globala ekonomiska utsikter presenteras halvårsvis och ger en överblick av utvecklingen på Sveriges viktigaste exportmarknader samt prognoser för svensk export och den ekonomiska tillväxten i olika länder samt regioner.

Rapporten innehåller en översiktlig analys av den svenska ekonomins utveckling, men med huvudfokus på den makroekonomiska utvecklingen i de tre viktigaste regionerna för svensk export: Europa, Asien och Nordamerika. De stora svenska exportmarknaderna så som Tyskland, USA och Kina analyseras djupgående. Rapporten innehåller även ett appendix med de senaste makroekonomiska utfallen och prognoserna för 34 marknader.

Alla analyser

Globala ekonomiska utsikter, sep 2021
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter mars 2021
PDF - 5 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2020
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2020
PDF - 631 kb
Globala ekonomiska utsikter sep 2019
PDF - 8 mb
Globala ekonomiska utsikter mars 2019
PDF - 4 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2018
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2018
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter sep 2017
PDF - 2 mb
Globala ekonomiska utsikter apr 2017
PDF - 4 mb