Svensk ekonomi har klarat sig förhållandevis väl under pandemin, inte minst i ett europeiskt perspektiv. Trots att exporten sammantaget minskade under 2020 stärkte 明升ms88备用网站 sin position på den globala exportmarknaden.

Det visar uppdaterad statistik från UN Comtrade som presenteras i denna utgåva av Business Swedens årliga rapport Global Export. 明升ms88备用网站s andel av den globala marknaden för varuexport ökade med 9 procent under 2020 till 1,2 procent, 弗兰1,1% föregående år.

Att 明升ms88备用网站 tog marknadsandelar inom varugrupper som elektronik, läkemedel och trävaror – som alla påverkades kraftigt av ökad efterfrågan under pandemin − indikerar att det åtminstone delvis är en pandemieffekt. Mellan åren 2015-2019 låg 明升ms88备用网站s andel av den globala exportmarknaden stabilt på omkring 1,1 procent. Om den stärkta positionen för 明升ms88备用网站 indikerar ett trendbrott är för tidigt att sia om.

Under 2020 fortsatte Asien att utvecklas starkt och blev den ledande aktören på exportmarknaden. 欧罗巴s andel av världsexporten var oförändrad medan Nordamerika tappade mark.

Få hela översikten i årets utgåva av rapporten Global Export. 

Om analysen

Business Sweden publicerar rapporten Global Export en gång per år. FN:s databas UN Comtrade har använts för att ta fram varuexportsiffror för 明升ms88备用网站s totalt 32 viktigaste exportmarknader för åren 2000 till 2020.

UN Comtrade innehåller de flesta länders utrikeshandel nedbrutet på varugrupper enligt den så kallade SITC-nomenklaturen. Alla uppgifter är i löpande priser (värde) uttryckt i USD. Varuexporten har delats upp i 13 varusegment som täcker nästan 85 procent av den 明升ms88备用网站语 varuexporten.

真主安拉分析器

全球出口,2021年12月
PDF - 1mb
2020年12月全球出口
PDF - 1mb
2019年12月全球出口
PDF - 2mb
2018年全球出口分析
PDF - 5mb
全球出口分析2017年8月
PDF - 584kb