Pandemins påverkan har gett eko över hela världen, med både lokala och internationella företag som känner konsekvenserna av störningar i leveranskedjor, bromsad tillväxt och ekonomisk osäkerhet. Vår Global Business Climate Survey fångar svenska företags perspektiv och insikter om lokala affärsförhållanden och de faktorer som avgör framgång på globala marknader.

När den globala ekonomin börjar återhämta sig från konsekvenserna av Covid-19 och trenden mot regionalisering intensifieras, kommer många svenska företag att tvingas se över sin internationella verksamhet och sina strategiska tillväxtplaner för att öka intäkterna och behålla konkurrenskraften. Medvetenhet om lokala utmaningar och möjligheter är ett kritiskt verktyg som hjälper svenska företag att navigera i det nya globala affärslandskapet.

Den här andra utgåvan av vår Global Business Climate survey bygger på kunskapen från den första rapporten 2020 och samlar undersökningsresultat från 1 400 respondenter på 22 marknader över hela världen och ger läsarna ett unikt perspektiv på viktiga överväganden när de gör affärer utomlands.

Nyckelinsikter från undersökningen belyser allt från lokala nivåer för digitalisering och tullfrågor till hållbarhetsfaktorer, liksom det upplevda värdet av en svensk varumärkesidentitet utomlands.

Vår Global Business Climate Survey 2021 är ett samarbetsprojekt mellan Business Sweden, de svenska handelskamrarna och Sveriges ambassader och konsulat utomlands. Undersökningen skapar en unik databas med perspektiv som gör att företag kan göra en jämförande analys av olika marknader.

Ladda ner rapporten för att utforska alla insikter.

 

Alla analyser

Global Business Climate Survey 2021
PDF - 7 mb
Global Business Climate Survey 2020
PDF - 7 mb