Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer steg åter något fjärde kvartalet efter en nedgång tredje kvartalet. EMI nådde dock inte upp till rekordnivån 70,9 som noterades andra kvartalet i år.

EMI ökade med 1,5 enheter till 67,6 fjärde kvartalet, från 66,1 tredje kvartalet. Att index fortsatt ligger betydligt över 50-strecket – som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism – indikerar att exportföretagen har en optimistisk syn på exporten.

Det var framför allt delindex för nuläge som drev uppgången i EMI fjärde kvartalet. EMI nuläge ökade med 2,1 enheter till 71,3, från 69,2 tredje kvartalet. EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna, ökade däremot endast med 0,8 enheter till 63,8.

Det som särskilt utmärker den här mätningen är rekordnoteringar i index för exportorderstockarna och lönsamheten i exportförsäljningen i nuläget samt en oväntad uppstuds i förväntad exportefterfrågan från Västeuropa.

Index för synen på exportorderstockarna ökade till en ny rekordnivå på 73,2. Även index för lönsamheten i exportförsäljningen i nuläget ökade till rekordnoteringen 75,5 fjärde kvartalet.

Index för förväntad exportefterfrågan från Asien återhämtade sig påtagligt fjärde kvartalet och ökade med hela 11,2 enheter till 53,1, från rekordlåga 41,9 föregående kvartal. Sannolikt som en följd av minskad smittspridning i regionen och minskade störningar i leverantörskedjorna.

Sammantaget kan vi konstatera att optimismen har stärkts bland exportcheferna och att de inte har några större orosmoln i sikte, åtminstone de närmaste tre månaderna.

Ladda ner analysen för hela översikten över mätningens resultat.

Nästa Exportchefsindex publiceras den 11 februari 2022.

 

Exportchefsindex Q4 2021

Exportchefsindex Q4 2021
PDF - 1 mb
VIKTAD TIDSSERIE - EMI Q4 2021
XLSX - 56 kb
 
Om analysen

Business Swedens Exportchefsindex presenteras kvartalsvis och speglar stämningsläget bland svenska exportföretag och deras syn på den framtida utvecklingen för export till världens regioner.

Indexet är ett mått på hur företag upplever exportefterfrågan på marknaden, där en nivå över 50 indikerar marknadsexpansion och en nivå under 50 indikerar marknadsnedgång. Indexet kan delas upp i delindex för nuvarande och framtida exportefterfrågan och innehåller information om exportförsäljning, förväntad regional efterfrågan samt orderstock.

Undersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Business Swedens Exportchefsindex är en ledande indikator för utvecklingen av Sveriges ekonomi.

Publiceringsdatum 2022

11 februari: Exportchefsindex Q1
12 maj: Exportchefsindex Q2
26 augusti: Exportchefsindex Q3 
11 november: Exportchefsindex Q4 

Tidigare analyser

2021
Exportchefsindex Q3 2021
PDF - 2 mb
Exportchefsindex Q2 2021
PDF - 4 mb
Exportchefsindex Q1 2021
PDF - 2 mb

 

2020
EXPORTCHEFSINDEX Q4 2020
PDF - 1 mb
EXPORTCHEFSINDEX Q3 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2020
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q1 2020
PDF - 3 mb

 

2019
Exportchefsindex Q4 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2019
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2019
PDF - 933 kb
Exportchefsindex Q1 2019
PDF - 1 mb

 

2018
Exportchefsindex Q4 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2018
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2018
PDF - 982 kb
Exportchefsindex Q1 2018
PDF - 7 mb

 

2017
Exportchefsindex Q4 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q3 2017
PDF - 1 mb
Exportchefsindex Q2 2017
PDF - 649 kb
Exportchefsindex Q1 2017
PDF - 765 kb